Søk i matvaretabellen:

Pastiller, uten sukker

Alle matvarer » Sukker og søte produkter » Sjokolade og andre søtsaker

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
12g 460b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
190kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
48kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,13g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,019g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 215
C14:0
(fatty acids)
0,0g 215
C16:0
(fatty acids)
0,010g 215
C18:0
(fatty acids)
0,0033g 215
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,030g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 215
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 215
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,073g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,053g 215
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0049g 215
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 215
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0050g 73l
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,053g 74l
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
22g 104d
Protein
(protein, total)
0,75g 104d
Salt
(salt)
0,0015g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 460b
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 460b
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 460b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 460b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 460b
Folat
(folate, total)
0,0µg 460b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 460b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 460b
Kalsium
(calcium)
0,0mg 460b
Jern
(iron, total)
0,0mg 460b
Natrium
(sodium)
0,60mg 104d
Kalium
(potassium)
0,0mg 460b
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 460b
Sink
(zinc)
0,0mg 460b
Selen
(selenium)
0,0µg 20
Kopper
(copper)
0,0mg 460b
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 460b
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0204
Candy (US CFR)
A0838
Non-chocolate confectionery or other sugar product (EUROFIR)
B3285
Sorbitol
C0005
Part of plant or animal not applicable
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0108
Nonnutritive sweetener added
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0150
Color added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
P0056
Sugars free food
P0129
"free" label claim
P0162
Label claim separate from food name
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73l
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
74l
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
215
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Søk i matvaretabellen: