Søk i matvaretabellen:

Saftis, Lollipop

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 106b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
510kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,5g 106b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,0g 106b
C12:0
(fatty acids)
0,016g 207
C14:0
(fatty acids)
0,056g 207
C16:0
(fatty acids)
0,88g 207
C18:0
(fatty acids)
1,1g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 106b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,016g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,060g 106b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,12g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0099g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0033g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0033g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0033g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0033g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0033g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0033g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0033g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,010g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,12g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
22g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
22g 106b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
16g 30
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,20g 106b
Protein
(protein, total)
0,10g 106b
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3,7RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
44µg 106b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 60a
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,010mg 30
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 20
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
0,0mg 20
Jern
(iron, total)
0,0mg 20
Natrium
(sodium)
0,0mg 20
Kalium
(potassium)
0,0mg 20
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 20
Sink
(zinc)
0,0mg 20
Selen
(selenium)
0,0µg 20
Kopper
(copper)
0,0mg 20
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 20
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0245
Sherbet (US CFR)
A0864
Dessert (EUROFIR)
B1217
Water
C0005
Part of plant or animal not applicable
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0362
Fruit juice added
H0749
White sugar added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0166
Plastic bag or pouch
N0051
Food contact surface from human-made material
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
106b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, analysert verdi.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.

Søk i matvaretabellen: