Søk i matvaretabellen:

Lakriskonfekt

Alle matvarer » Sukker og søte produkter » Sjokolade og andre søtsaker

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
8,4g 450a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
390kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,2g 450a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,6g 450a
C12:0
(fatty acids)
2,3g 400e
C14:0
(fatty acids)
0,86g 400e
C16:0
(fatty acids)
0,50g 400e
C18:0
(fatty acids)
0,22g 400e
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,55g 450a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,65g 450a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400e
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,40g 400e
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,16g 450a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,12g 400e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400e
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,12g 74g
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
79g 80
Stivelse
(starch, total)
8,5g 450b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
70g 120
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
69g 30
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,2g 104a
Protein
(protein, total)
5,6g 450a
Salt
(salt)
0,14g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 450a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 450a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 450a
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 450a
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 450a
Folat
(folate, total)
0,0µg 450a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450a
Kalsium
(calcium)
170mg 450a
Jern
(iron, total)
7,3mg 450a
Natrium
(sodium)
57mg 450a
Kalium
(potassium)
600mg 450a
Magnesium
(magnesium)
76mg 450a
Sink
(zinc)
0,50mg 450a
Selen
(selenium)
1,0µg 410d
Kopper
(copper)
0,34mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
44mg 450a
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0293
Soft candy (US CFR)
A0838
Non-chocolate confectionery or other sugar product (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0108
Sugar
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0263
Vegetable fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73g
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
74g
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
120
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentens nettside, 2009/2010.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
410d
Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: