Søk i matvaretabellen:

Sjokolade, kokesjokolade, lys

Alle matvarer » Sukker og søte produkter » Sjokolade og andre søtsaker

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
0,83g 207
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
530kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
30g 207
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
18g 207
C12:0
(fatty acids)
0,14g 207
C14:0
(fatty acids)
0,47g 207
C16:0
(fatty acids)
7,4g 207
C18:0
(fatty acids)
8,8g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,13g 207
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,1g 207
C16:1 sum
(fatty acids)
0,14g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,8g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 207
C18:2n-6
(fatty acids)
1,0g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,082g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,027g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,027g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,027g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,027g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,027g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,027g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,027g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,084g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,0g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
14mg 207
Karbohydrat
(carbohydrate)
57g 80
Stivelse
(starch, total)
1,1g 207
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
56g 207
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
49g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,3g 207
Protein
(protein, total)
7,0g 207
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
27RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
24µg 207
Beta-karoten
(beta-carotene)
36µg 207
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 207
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 207
Riboflavin
(riboflavin)
0,070mg 420a
Niacin
(niacin, preformed)
0,60mg 207
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,050mg 207
Folat
(folate, total)
7,8µg 207
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,55µg 207
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
150mg 207
Jern
(iron, total)
3,1mg 207
Natrium
(sodium)
53mg 207
Kalium
(potassium)
420mg 207
Magnesium
(magnesium)
76mg 207
Sink
(zinc)
1,3mg 207
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,49mg 207
Fosfor
(phosphorus)
240mg 207
Jod
(iodine)
3,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0272
Cacao or chocolate product (US CFR)
A0839
Chocolate or chocolate product (EUROFIR)
B1370
Sugar beet
C0157
White sugar
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0231
Chocolate or cocoa added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp

Søk i matvaretabellen: