Søk i matvaretabellen:

Lakris, søt

Alle matvarer » Sukker og søte produkter » Sjokolade og andre søtsaker

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
14g 420a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
330kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,50g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,050g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 215
C14:0
(fatty acids)
0,0g 215
C16:0
(fatty acids)
0,042g 215
C18:0
(fatty acids)
0,013g 215
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,13g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 215
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 215
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,26g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,21g 215
C18:3n-3
(fatty acids)
0,019g 215
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 215
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,022g 73l
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,21g 74l
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
77g 80
Stivelse
(starch, total)
18g 450b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
58g 120
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
56g 30
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,1g 104a
Protein
(protein, total)
4,1g 104d
Salt
(salt)
0,055g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 20
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
0,0mg 20
Jern
(iron, total)
0,35mg 420a
Natrium
(sodium)
22mg 420a
Kalium
(potassium)
11mg 420a
Magnesium
(magnesium)
26mg 420a
Sink
(zinc)
0,0mg 20
Selen
(selenium)
1,0µg 20
Kopper
(copper)
0,050mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
44mg 20
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0293
Soft candy (US CFR)
A0838
Non-chocolate confectionery or other sugar product (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0108
Sugar
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0136
Sugar or sugar syrup added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73l
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
74l
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
120
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentens nettside, 2009/2010.
215
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: