Søk i matvaretabellen:

Pastiller

Alle matvarer » Sukker og søte produkter » Sjokolade og andre søtsaker

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
9,1g 450a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,6g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,23g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 215
C14:0
(fatty acids)
0,0g 215
C16:0
(fatty acids)
0,16g 215
C18:0
(fatty acids)
0,050g 215
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,37g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 215
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 215
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,89g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,79g 215
C18:3n-3
(fatty acids)
0,073g 215
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 215
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,081g 73l
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,79g 74l
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
60g 80
Stivelse
(starch, total)
3,1g 450b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
57g 450b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
57g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,70g 104d
Salt
(salt)
0,083g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 450a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 450a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 450a
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 450a
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 450a
Folat
(folate, total)
0,0µg 450a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 450a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450a
Kalsium
(calcium)
28mg 450a
Jern
(iron, total)
0,40mg 450a
Natrium
(sodium)
33mg 450a
Kalium
(potassium)
28mg 450a
Magnesium
(magnesium)
6,0mg 450a
Sink
(zinc)
0,0mg 60a
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,040mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
4,0mg 450a
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0204
Candy (US CFR)
A0838
Non-chocolate confectionery or other sugar product (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0157
White sugar
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0150
Color added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73l
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
74l
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
215
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: