Søk i matvaretabellen:

Karbonader, okse, stekt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
930kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
220kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
17g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
7,4g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 213
C14:0
(fatty acids)
0,36g 213
C16:0
(fatty acids)
3,0g 213
C18:0
(fatty acids)
1,9g 213
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,12g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,4g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,53g 213
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,5g 213
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,68g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,16g 213
C18:3n-3
(fatty acids)
0,056g 213
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0030g 213
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-6
(fatty acids)
0,032g 213
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 213
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,021g 213
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 213
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,091g 73s
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,19g 74s
Kolesterol
(cholesterol)
45mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,7g 80
Stivelse
(starch, total)
2,8g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
14g 135
Salt
(salt)
1,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,6RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
7,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,060µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,35alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,3mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 135
Folat
(folate, total)
3,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,10µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
56mg 135
Jern
(iron, total)
1,5mg 135
Natrium
(sodium)
520mg 135
Kalium
(potassium)
47mg 135
Magnesium
(magnesium)
21mg 135
Sink
(zinc)
2,8mg 135
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,010mg 135
Fosfor
(phosphorus)
24mg 135
Jod
(iodine)
4,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0146
Starch added
H0151
Spice or herb added
H0157
Lactose added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73s
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
74s
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: