Søk i matvaretabellen:

Sjokoladepulver, uten melk

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pulver, tørr vare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
1,3g 420c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
390kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,5g 102
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,5g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400e
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400e
C16:0
(fatty acids)
0,63g 400e
C18:0
(fatty acids)
0,82g 400e
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,80g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400e
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,83g 400e
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,070g 400e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400e
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,070g 74g
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
83g 20
Stivelse
(starch, total)
3,3g 420c
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
80g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
80g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,9g 420c
Protein
(protein, total)
4,5g 102
Salt
(salt)
0,54g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 420c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 420c
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 420c
Riboflavin
(riboflavin)
0,040mg 420c
Niacin
(niacin, preformed)
0,50mg 420c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 420c
Folat
(folate, total)
4,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
33mg 420c
Jern
(iron, total)
7,0mg 420c
Natrium
(sodium)
220mg 420c
Kalium
(potassium)
840mg 420c
Magnesium
(magnesium)
130mg 420c
Sink
(zinc)
2,3mg 420c
Selen
(selenium)
1,5µg 420c
Kopper
(copper)
0,84mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
190mg 420c
Jod
(iodine)
3,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0272
Cacao or chocolate product (US CFR)
A0845
Coffee, tea, cocoa (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0210
Sucrose
E0106
Finely ground
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0138
Water removed
H0231
Chocolate or cocoa added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73g
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
74g
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: