Søk i matvaretabellen:

Medisterkaker, stekt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
51g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
320kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
27g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
12g 135
C12:0
(fatty acids)
0,060g 136
C14:0
(fatty acids)
0,49g 136
C16:0
(fatty acids)
6,4g 136
C18:0
(fatty acids)
3,3g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,010g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,74g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,7g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
2,9g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,27g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0049g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,13g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0037g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,050g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,39g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,2g 135
Kolesterol
(cholesterol)
55mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,2g 80
Stivelse
(starch, total)
4,3g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,8g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
13g 135
Salt
(salt)
2,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,030µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,25alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,22mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 135
Folat
(folate, total)
4,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
65mg 135
Jern
(iron, total)
0,80mg 135
Natrium
(sodium)
800mg 135
Kalium
(potassium)
67mg 135
Magnesium
(magnesium)
23mg 135
Sink
(zinc)
0,80mg 135
Selen
(selenium)
6,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
44mg 135
Jod
(iodine)
6,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0024
Cooked with fat or oil
H0191
Meat added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: