Søk i matvaretabellen:

Margarin, bordmargarin, 80 % fett

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Margarin og smør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
17g 30
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
3000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
720kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
80g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
23g 104a
C12:0
(fatty acids)
4,4g 109b
C14:0
(fatty acids)
1,6g 109b
C16:0
(fatty acids)
3,9g 109b
C18:0
(fatty acids)
5,1g 109b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,40g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
38g 104a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,13g 109b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
39g 109b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
15g 104a
C18:2n-6
(fatty acids)
12g 109b
C18:3n-3
(fatty acids)
6,2g 109b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 109b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 109b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 109b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 109b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 109b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
6,2g 109b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
12g 109b
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,50g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,50g 30
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,50g 104a
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
900RAE 104a
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
900µg 104d
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 120
Vitamin D
(vitamin D)
7,5µg 104a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
8,0alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 20
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
0,0mg 20
Jern
(iron, total)
0,0mg 20
Natrium
(sodium)
440mg 104a
Kalium
(potassium)
0,0mg 20
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 30
Sink
(zinc)
0,0mg 20
Selen
(selenium)
0,0µg 20
Kopper
(copper)
0,0mg 20
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 20
Jod
(iodine)
1,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0231
Margarine (US CFR)
A0807
Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR)
B1017
Oil-producing plant
C0190
Fat or oil
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0184
Milk added
H0214
Vitamin d added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0306
Homogenized or emulsified
H0316
Vitamin a added
H0317
Carotenes added
H0367
Salt added
H0555
Lecithins added (EC/CODEX)
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0213
Box
M0426
Peel-off lid
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
104a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
109b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, analysert verdi
120
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentens nettside, 2009/2010.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: