Søk i matvaretabellen:

Margarin, Melange

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Margarin og smør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
17g 104c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
3000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
720kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
80g 109b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
34g 109b
C12:0
(fatty acids)
11g 136
C14:0
(fatty acids)
4,0g 136
C16:0
(fatty acids)
4,7g 136
C18:0
(fatty acids)
11g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 109b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
29g 109b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,088g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
28g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
13g 109b
C18:2n-6
(fatty acids)
8,6g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
4,3g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
4,3g 109b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
8,6g 109b
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,30g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,30g 104c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 104c
Protein
(protein, total)
0,20g 20
Salt
(salt)
2,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
900RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
870µg 106a
Beta-karoten
(beta-carotene)
350µg 104c
Vitamin D
(vitamin D)
10µg 104c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
7,7alfa-TE 106a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 20
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
0,0mg 20
Jern
(iron, total)
0,0mg 20
Natrium
(sodium)
900mg 106a
Kalium
(potassium)
0,0mg 20
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 30
Sink
(zinc)
0,0mg 20
Selen
(selenium)
0,0µg 20
Kopper
(copper)
0,0mg 20
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 20
Jod
(iodine)
1,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0231
Margarine (US CFR)
A0807
Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR)
B1017
Oil-producing plant
C0190
Fat or oil
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0184
Milk added
H0214
Vitamin d added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0306
Homogenized or emulsified
H0316
Vitamin a added
H0317
Carotenes added
H0555
Lecithins added (EC/CODEX)
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0347
Metalized paper wrapper
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, beregnet verdi fra industrioppskrift.
106a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag.
109b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, analysert verdi
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: