Søk i matvaretabellen:

Dressing, majonestype, 55 % fett

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Majones, dressing o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
36g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
520kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
54g 102
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
8,1g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,014g 136
C16:0
(fatty acids)
6,0g 136
C18:0
(fatty acids)
1,9g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
11g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,13g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
30g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
25g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
2,7g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0037g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0074g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0037g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,061g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0037g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0037g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,075g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
2,8g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
25g 135
Kolesterol
(cholesterol)
51mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,2g 102
Stivelse
(starch, total)
0,60g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,6g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,90g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
3,9g 102
Salt
(salt)
1,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
24RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
24µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
3,7alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,080mg 400e
Folat
(folate, total)
10µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,80µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
11mg 400e
Jern
(iron, total)
0,20mg 400e
Natrium
(sodium)
700mg 20
Kalium
(potassium)
140mg 20
Magnesium
(magnesium)
7,0mg 400e
Sink
(zinc)
0,20mg 400e
Selen
(selenium)
1,0µg 400e
Kopper
(copper)
0,050mg 20
Fosfor
(phosphorus)
35mg 400e
Jod
(iodine)
3,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0276
Dressing for food (US CFR)
A0859
Dressing, mayonnaise (EUROFIR)
B1017
Oil-producing plant
C0190
Fat or oil
E0102
Liquid, high viscosity
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0185
Egg yolk added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: