Søk i matvaretabellen:

Dressing, majonestype, 30 % fett

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Majones, dressing o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
56g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
26g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,3g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0081g 136
C16:0
(fatty acids)
2,3g 136
C18:0
(fatty acids)
0,77g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
14g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,14g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
7,8g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
6,8g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
1,0g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0026g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0019g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0019g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,032g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0019g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0019g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,038g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,0g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
6,7g 135
Kolesterol
(cholesterol)
100mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
13g 80
Stivelse
(starch, total)
0,10g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
13g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
13g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,20g 135
Protein
(protein, total)
1,6g 135
Salt
(salt)
2,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
44RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
43µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
17µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
1,2µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
8,1alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,030mg 135
Folat
(folate, total)
13µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
2,0mg 135
Kalsium
(calcium)
15mg 135
Jern
(iron, total)
0,50mg 135
Natrium
(sodium)
850mg 135
Kalium
(potassium)
27mg 135
Magnesium
(magnesium)
5,0mg 135
Sink
(zinc)
0,30mg 135
Selen
(selenium)
3,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
58mg 135
Jod
(iodine)
5,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0276
Dressing for food (US CFR)
A0859
Dressing, mayonnaise (EUROFIR)
B1017
Oil-producing plant
C0190
Fat or oil
E0102
Liquid, high viscosity
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0158
Sucrose added
H0185
Egg yolk added
H0368
Stabilizer added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0214
Bottle
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: