Søk i matvaretabellen:

Hamburger, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
70g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
170kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
11g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,7g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 213
C14:0
(fatty acids)
0,30g 213
C16:0
(fatty acids)
3,1g 213
C18:0
(fatty acids)
1,5g 213
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,6g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,40g 213
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,3g 213
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,46g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,38g 213
C18:3n-3
(fatty acids)
0,052g 213
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-6
(fatty acids)
0,024g 213
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 213
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,013g 213
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 213
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,070g 73s
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,41g 74s
Kolesterol
(cholesterol)
50mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
17g 135
Salt
(salt)
1,6g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,8RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
9,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,29alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,14mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
4,2mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 135
Folat
(folate, total)
2,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
8,0mg 135
Jern
(iron, total)
1,8mg 135
Natrium
(sodium)
630mg 135
Kalium
(potassium)
1,0mg 135
Magnesium
(magnesium)
17mg 135
Sink
(zinc)
3,5mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,0mg 135
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 135
Jod
(iodine)
0,38µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0257
Soy protein added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73s
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
74s
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: