Søk i matvaretabellen:

Crabsticksalat, majonessalat, 25 % fett

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Majones, dressing o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
250kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
24g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,1g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0058g 136
C16:0
(fatty acids)
1,3g 136
C18:0
(fatty acids)
0,52g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,057g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
8,2g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
6,7g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
1,4g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,012g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,018g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0015g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,025g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,4g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
6,7g 135
Kolesterol
(cholesterol)
55mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,2g 80
Stivelse
(starch, total)
2,6g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,6g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
1,2g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,20g 135
Protein
(protein, total)
4,8g 135
Salt
(salt)
1,9g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
71RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
12µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
710µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,91µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
9,6alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,050mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,40mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,030mg 135
Folat
(folate, total)
6,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,0mg 135
Kalsium
(calcium)
21mg 135
Jern
(iron, total)
0,20mg 135
Natrium
(sodium)
780mg 135
Kalium
(potassium)
78mg 135
Magnesium
(magnesium)
11mg 135
Sink
(zinc)
0,30mg 135
Selen
(selenium)
6,0µg 135
Kopper
(copper)
0,12mg 135
Fosfor
(phosphorus)
46mg 135
Jod
(iodine)
7,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0105
Dressing, condiment, gravy or sauce (US CFR)
A0859
Dressing, mayonnaise (EUROFIR)
B1452
Soybean
C0190
Fat or oil
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0153
Seafood added
H0185
Egg yolk added
H0212
Vegetable added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
P0132
"light" label claim

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: