Søk i matvaretabellen:

Margarin, Vita Hjertego´, flytende

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Margarin og smør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
13g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
3200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
770kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
85g 104c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
7,0g 109b
C12:0
(fatty acids)
0,040g 136
C14:0
(fatty acids)
0,040g 136
C16:0
(fatty acids)
4,3g 136
C18:0
(fatty acids)
2,5g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,40g 120
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
35g 109b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,16g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
35g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
38g 109b
C18:2n-6
(fatty acids)
33g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
4,0g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,040g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,040g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,040g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,040g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,040g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,040g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,040g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
3,8g 109b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
30g 109b
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,40g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,40g 104c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 120
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 104c
Protein
(protein, total)
0,20g 104c
Salt
(salt)
1,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
900RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
870µg 106a
Beta-karoten
(beta-carotene)
350µg 104c
Vitamin D
(vitamin D)
8,0µg 104c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
28alfa-TE 104c
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 20
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
0,0mg 20
Jern
(iron, total)
0,0mg 20
Natrium
(sodium)
500mg 104c
Kalium
(potassium)
0,0mg 20
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 30
Sink
(zinc)
0,0mg 20
Selen
(selenium)
0,0µg 20
Kopper
(copper)
0,0mg 20
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 20
Jod
(iodine)
1,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0231
Margarine (US CFR)
A0807
Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR)
B1547
Sunflower
C0307
Seed oil
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0184
Milk added
H0214
Vitamin d added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0306
Homogenized or emulsified
H0316
Vitamin a added
H0317
Carotenes added
H0552
Lactic acid added (EC/CODEX)
H0555
Lecithins added (EC/CODEX)
H0646
Potassium sorbate added (EC/CODEX)
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0214
Bottle
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
P0124
Health-related claim or use
P0161
Label claim in food name
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, beregnet verdi fra industrioppskrift.
106a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag.
109b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, analysert verdi
120
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentens nettside, 2009/2010.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: