Søk i matvaretabellen:

Dressing, majonestype, 40 % fett

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Majones, dressing o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
46g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
410kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
40g 102
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,0g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0079g 136
C16:0
(fatty acids)
4,3g 136
C18:0
(fatty acids)
1,4g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,9g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,081g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
11g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
23g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
19g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
2,2g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0020g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0040g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0020g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,034g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0020g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0020g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,042g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
2,2g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
19g 135
Kolesterol
(cholesterol)
38mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
11g 102
Stivelse
(starch, total)
1,4g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
9,1g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
2,1g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
1,0g 102
Salt
(salt)
1,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
24RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
24µg 100
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 100
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 450c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
2,5alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 100
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 100
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 100
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 450c
Folat
(folate, total)
7,0µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
5,0mg 100
Jern
(iron, total)
0,30mg 100
Natrium
(sodium)
700mg 100
Kalium
(potassium)
140mg 400e
Magnesium
(magnesium)
4,6mg 400e
Sink
(zinc)
0,10mg 400e
Selen
(selenium)
0,50µg 400e
Kopper
(copper)
0,050mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
17mg 400e
Jod
(iodine)
3,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0276
Dressing for food (US CFR)
A0859
Dressing, mayonnaise (EUROFIR)
B1017
Oil-producing plant
C0190
Fat or oil
E0102
Liquid, high viscosity
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0158
Sucrose added
H0185
Egg yolk added
H0368
Stabilizer added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0214
Bottle
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: