Søk i matvaretabellen:

Kokosfett

Alle matvarer » Margarin, smør, matolje o.l. » Matolje, frityrfett o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
0,0g 400f
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
3700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
900kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
100g 400f
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
92g 400f
C12:0
(fatty acids)
46g 400f
C14:0
(fatty acids)
19g 400f
C16:0
(fatty acids)
9,6g 400f
C18:0
(fatty acids)
3,0g 400f
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 106a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,0g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400f
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,2g 400f
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 400f
C18:2n-6
(fatty acids)
1,8g 400f
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400f
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 400f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,8g 400f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,0g 400f
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400f
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 400f
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
11alfa-TE 400f
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 20
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
0,0mg 400f
Jern
(iron, total)
0,0mg 400f
Natrium
(sodium)
0,0mg 400f
Kalium
(potassium)
0,0mg 400f
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 400f
Sink
(zinc)
0,0mg 400f
Selen
(selenium)
0,0µg 400f
Kopper
(copper)
0,0mg 400f
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 400f
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0129
Refined or partially-refined food product (US CFR)
A0806
Vegetable fat or oil (EUROFIR)
B1536
Coconut palm
C0190
Fat or oil
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0174
Hydrogenated
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
106a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: