Søk i matvaretabellen:

Lever, svin, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,4g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,0g 209
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,013g 209
C16:0
(fatty acids)
0,41g 209
C18:0
(fatty acids)
0,55g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,49g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,036g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,46g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,0g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,45g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,026g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,015g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,37g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,020g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,059g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,064g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,17g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,83g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
310mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,85g 209
Stivelse
(starch, total)
0,85g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
21g 209
Salt
(salt)
0,24g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
24000RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
24000µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
1,1µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,43mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
2,9mg 209
Niacin
(niacin, preformed)
11mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,64mg 209
Folat
(folate, total)
810µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
30µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
15mg 209
Kalsium
(calcium)
5,0mg 209
Jern
(iron, total)
19mg 209
Natrium
(sodium)
94mg 209
Kalium
(potassium)
290mg 209
Magnesium
(magnesium)
20mg 209
Sink
(zinc)
8,7mg 209
Selen
(selenium)
46µg 209
Kopper
(copper)
0,64mg 209
Fosfor
(phosphorus)
410mg 209
Jod
(iodine)
3,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0796
Offal (EUROFIR)
B1136
Swine
C0176
Liver
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: