Søk i matvaretabellen:

Lever, storfe, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
72g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
520kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,2g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,1g 209
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,033g 209
C16:0
(fatty acids)
0,35g 209
C18:0
(fatty acids)
0,62g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,030g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,43g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,040g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,39g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,74g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,14g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,040g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,081g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,038g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,15g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,069g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,15g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,066g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,36g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,38g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
230mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,5g 209
Stivelse
(starch, total)
3,5g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 209
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
23000RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
23000µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
1,1µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,30mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
2,8mg 209
Niacin
(niacin, preformed)
10mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,74mg 209
Folat
(folate, total)
530µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
200µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
25mg 209
Kalsium
(calcium)
4,0mg 209
Jern
(iron, total)
7,4mg 209
Natrium
(sodium)
68mg 209
Kalium
(potassium)
320mg 209
Magnesium
(magnesium)
18mg 209
Sink
(zinc)
3,8mg 209
Selen
(selenium)
15µg 209
Kopper
(copper)
4,1mg 209
Fosfor
(phosphorus)
410mg 209
Jod
(iodine)
3,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0796
Offal (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0176
Liver
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: