Søk i matvaretabellen:

Brokkoli, importert, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
86% 202
Vann
(water (moisture))
90g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
120kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
30kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,30g 30
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,060g 30
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0034g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,099g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,020g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,030g 30
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,034g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,15g 30
C18:2n-6
(fatty acids)
0,058g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,072g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,072g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,058g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,1g 80
Stivelse
(starch, total)
0,020g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,1g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,9g 208
Protein
(protein, total)
3,2g 30
Salt
(salt)
0,028g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
30RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
360µg 460b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,54alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,071mg 460b
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 460b
Niacin
(niacin, preformed)
0,64mg 460b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,060mg 30
Folat
(folate, total)
69µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
65mg 208
Kalsium
(calcium)
51mg 208
Jern
(iron, total)
0,64mg 208
Natrium
(sodium)
11mg 30
Kalium
(potassium)
440mg 208
Magnesium
(magnesium)
26mg 208
Sink
(zinc)
0,41mg 460b
Selen
(selenium)
0,50µg 400b
Kopper
(copper)
0,049mg 460b
Fosfor
(phosphorus)
66mg 460b
Jod
(iodine)
1,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1443
Broccoli
C0144
Plant above surface, excluding fruit and seed
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
202
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1994. Grønnsaker og bær. Internt notat.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400b
Omregnet verdi fra referanse 400a: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: