Søk i matvaretabellen:

Mais, fryst

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
69g 212
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
490kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,7g 202
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,20g 400b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,24g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,015g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,50g 400b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,48g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,80g 400b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,75g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,023g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,034g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,1g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
21g 80
Stivelse
(starch, total)
19g 212
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,3g 212
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,1g 212
Protein
(protein, total)
3,2g 202
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,6RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 202
Beta-karoten
(beta-carotene)
55µg 202
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,13alfa-TE 212
Tiamin
(thiamin)
0,13mg 202
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 202
Niacin
(niacin, preformed)
2,3mg 202
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,090mg 202
Folat
(folate, total)
91µg 212
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
9,0mg 212
Kalsium
(calcium)
2,0mg 212
Jern
(iron, total)
0,40mg 212
Natrium
(sodium)
0,0mg 212
Kalium
(potassium)
230mg 212
Magnesium
(magnesium)
24mg 212
Sink
(zinc)
0,90mg 202
Selen
(selenium)
0,40µg 400a
Kopper
(copper)
0,050mg 202
Fosfor
(phosphorus)
110mg 202
Jod
(iodine)
0,50µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1380
Vegetable corn
C0133
Seed, skin present, germ present
E0151
Solid
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
202
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1994. Grønnsaker og bær. Internt notat.
212
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004. Grønnsaker - kompletterende analyser. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
400b
Omregnet verdi fra referanse 400a: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: