Søk i matvaretabellen:

Aspargesbønner, fryst

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Belgfrukter

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 212
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
120kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
28kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,20g 400a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,060g 400a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,039g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,0070g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,010g 400a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0080g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,11g 400a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,041g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,066g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,066g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,041g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,0g 80
Stivelse
(starch, total)
1,1g 212
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,9g 212
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,5g 212
Protein
(protein, total)
1,7g 400a
Salt
(salt)
0,0075g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,2RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
110µg 30
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,11alfa-TE 212
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 202
Niacin
(niacin, preformed)
0,060mg 202
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,98mg 30
Folat
(folate, total)
35µg 30
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
11mg 212
Kalsium
(calcium)
62mg 212
Jern
(iron, total)
0,70mg 212
Natrium
(sodium)
3,0mg 60a
Kalium
(potassium)
260mg 212
Magnesium
(magnesium)
27mg 212
Sink
(zinc)
0,40mg 400a
Selen
(selenium)
0,50µg 400a
Kopper
(copper)
0,050mg 460b
Fosfor
(phosphorus)
33mg 400a
Jod
(iodine)
1,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0831
Pulse or pulse product (EUROFIR)
B1371
Green bean
C0158
Pod or seed
E0150
Whole, natural shape
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
202
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1994. Grønnsaker og bær. Internt notat.
212
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004. Grønnsaker - kompletterende analyser. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: