Søk i matvaretabellen:

Brokkoli, fryst

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
91g 212
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
110kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
27kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,30g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,039g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,039g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,0050g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,020g 400a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,020g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,014g 400a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,031g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,11g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,031g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
1,9g 80
Stivelse
(starch, total)
0,050g 212
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,9g 212
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,7g 212
Protein
(protein, total)
2,8g 20
Salt
(salt)
0,025g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
30RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
360µg 30
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 212
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 30
Niacin
(niacin, preformed)
0,50mg 30
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,18mg 20
Folat
(folate, total)
190µg 212
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
68mg 212
Kalsium
(calcium)
32mg 212
Jern
(iron, total)
0,60mg 212
Natrium
(sodium)
10mg 212
Kalium
(potassium)
220mg 212
Magnesium
(magnesium)
17mg 212
Sink
(zinc)
0,41mg 30
Selen
(selenium)
2,5µg 30
Kopper
(copper)
0,049mg 30
Fosfor
(phosphorus)
66mg 30
Jod
(iodine)
0,98µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1443
Broccoli
C0144
Plant above surface, excluding fruit and seed
E0107
Divided into segments or wedges
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
212
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004. Grønnsaker - kompletterende analyser. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: