Søk i matvaretabellen:

Lever, lam, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
72g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
540kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,1g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,3g 209
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,015g 209
C16:0
(fatty acids)
0,44g 209
C18:0
(fatty acids)
0,79g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,080g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,61g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,036g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,57g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,95g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,19g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,094g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,015g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0030g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,21g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,10g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,19g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,17g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,56g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,41g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
320mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,0g 209
Stivelse
(starch, total)
2,0g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
21g 209
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
33000RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
33000µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,50µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,39mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
3,5mg 209
Niacin
(niacin, preformed)
14mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,53mg 209
Folat
(folate, total)
280µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
110µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
20mg 209
Kalsium
(calcium)
5,0mg 209
Jern
(iron, total)
9,6mg 209
Natrium
(sodium)
69mg 209
Kalium
(potassium)
300mg 209
Magnesium
(magnesium)
18mg 209
Sink
(zinc)
3,9mg 209
Selen
(selenium)
24µg 209
Kopper
(copper)
8,7mg 209
Fosfor
(phosphorus)
440mg 209
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0796
Offal (EUROFIR)
B1669
Lamb
C0176
Liver
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: