Søk i matvaretabellen:

Salat, gresk, med fetaost, oliven

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Vegetarprodukter og retter

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
86g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
290kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
69kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,8g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,5g 135
C12:0
(fatty acids)
0,093g 136
C14:0
(fatty acids)
0,26g 136
C16:0
(fatty acids)
1,2g 136
C18:0
(fatty acids)
0,35g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,12g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,5g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,046g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,6g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,31g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,21g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,027g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0028g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0013g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0021g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,033g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,24g 135
Kolesterol
(cholesterol)
9,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,5g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,5g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,4g 135
Protein
(protein, total)
3,3g 135
Salt
(salt)
0,90g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
74RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
37µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
440µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,050µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,54alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,050mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 135
Folat
(folate, total)
20µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
27mg 135
Kalsium
(calcium)
72mg 135
Jern
(iron, total)
0,30mg 135
Natrium
(sodium)
360mg 135
Kalium
(potassium)
190mg 135
Magnesium
(magnesium)
12mg 135
Sink
(zinc)
0,30mg 135
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,040mg 135
Fosfor
(phosphorus)
70mg 135
Jod
(iodine)
2,7µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0208
Salad (US CFR)
A0866
Prepared salad (EUROFIR)
B1276
Tomato
C0140
Fruit, peel present, core, pit or seed present
E0104
Whole and pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0143
Cheese added
H0212
Vegetable added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: