Søk i matvaretabellen:

Kokosmelk

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Diverse ingredienser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 460b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
860kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
21g 460b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
19g 460b
C12:0
(fatty acids)
9,4g 460g
C14:0
(fatty acids)
3,7g 460g
C16:0
(fatty acids)
1,8g 460g
C18:0
(fatty acids)
1,1g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,91g 460b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,90g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,23g 460b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,23g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,23g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
1,5g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,5g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,5g 400e
Protein
(protein, total)
2,0g 460b
Salt
(salt)
0,033g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 460b
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 460b
Niacin
(niacin, preformed)
0,64mg 460b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,028mg 460b
Folat
(folate, total)
14µg 460b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,0mg 460b
Kalsium
(calcium)
18mg 460b
Jern
(iron, total)
3,3mg 460b
Natrium
(sodium)
13mg 460b
Kalium
(potassium)
220mg 460b
Magnesium
(magnesium)
46mg 460b
Sink
(zinc)
0,56mg 460b
Selen
(selenium)
0,10µg 400e
Kopper
(copper)
0,22mg 460b
Fosfor
(phosphorus)
96mg 460b
Jod
(iodine)
0,70µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0260
Nut or nut product (US CFR)
A0824
Nut or seed product (EUROFIR)
B1536
Coconut palm
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0148
Water added
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0151
Metal container
M0204
Can
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: