Søk i matvaretabellen:

Tropisk juice

Alle matvarer » Drikke » Juice, saft, brus o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 400f
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
180kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
43kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 400f
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 400f
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 400f
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400f
Karbohydrat
(carbohydrate)
11g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
9,3g 400f
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 400f
Protein
(protein, total)
0,25g 400f
Salt
(salt)
0,010g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400f
Beta-karoten
(beta-carotene)
54µg 400f
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 400f
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 400f
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 400f
Niacin
(niacin, preformed)
0,16mg 400f
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,050mg 400f
Folat
(folate, total)
7,9µg 400f
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
5,1mg 400f
Kalsium
(calcium)
11mg 400f
Jern
(iron, total)
0,090mg 400f
Natrium
(sodium)
4,0mg 400f
Kalium
(potassium)
91mg 400f
Magnesium
(magnesium)
6,8mg 400f
Sink
(zinc)
0,050mg 400f
Selen
(selenium)
0,0µg 400f
Kopper
(copper)
0,020mg 607
Fosfor
(phosphorus)
8,2mg 400f
Jod
(iodine)
0,90µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0127
Fruit juice (US CFR)
A0841
Juice or nectar (EUROFIR)
B1140
Fruit-producing plant
C0300
Juice
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0022
Heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0120
Preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0213
Box
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
607
Öhrvik, V., Engman, J., Grönholm, R., Staffas, A., Sandler, HS,. von Malmborg, A. Drycker - analys av näringsämnen. [Rapport 20-2015]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2015. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/drycker---analys-av-naringsamnen---rapport-20_2015.pdf

Søk i matvaretabellen: