Søk i matvaretabellen:

Skinkerull, Westfalerskinke

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
54g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
290kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
20g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,6g 71
C12:0
(fatty acids)
0,034g 214
C14:0
(fatty acids)
0,29g 214
C16:0
(fatty acids)
4,5g 214
C18:0
(fatty acids)
2,2g 214
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,15g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,4g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,60g 214
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,6g 214
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,8g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
1,9g 214
C18:3n-3
(fatty acids)
0,16g 214
C20:3n-3
(fatty acids)
0,017g 214
C20:3n-6
(fatty acids)
0,035g 214
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-6
(fatty acids)
0,17g 214
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,010g 214
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,045g 214
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,035g 214
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,28g 73r
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,2g 74r
Kolesterol
(cholesterol)
90mg 71
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
27g 20
Salt
(salt)
8,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,30alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,67mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
7,3mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,16mg 20
Folat
(folate, total)
2,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
15mg 20
Jern
(iron, total)
1,3mg 20
Natrium
(sodium)
3500mg 20
Kalium
(potassium)
260mg 20
Magnesium
(magnesium)
17mg 20
Sink
(zinc)
1,6mg 20
Selen
(selenium)
13µg 20
Kopper
(copper)
0,070mg 20
Fosfor
(phosphorus)
210mg 20
Jod
(iodine)
1,6µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0797
Preserved meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0145
Sliced, thin, below 0.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0043
Shoulder (meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73r
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
74r
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
214
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: