Søk i matvaretabellen:

Iskrem, fløtebasert

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
64g 100
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
810kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
10g 100
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,2g 20
C12:0
(fatty acids)
0,30g 136
C14:0
(fatty acids)
0,92g 136
C16:0
(fatty acids)
2,8g 136
C18:0
(fatty acids)
1,1g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,41g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,7g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,15g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,3g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,18g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,26g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,039g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0072g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0040g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,025g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0053g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0068g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,020g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,076g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,31g 136
Kolesterol
(cholesterol)
33mg 100
Karbohydrat
(carbohydrate)
23g 100
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
23g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
13g 100
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 100
Protein
(protein, total)
3,0g 100
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
120RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
120µg 100
Beta-karoten
(beta-carotene)
60µg 100
Vitamin D
(vitamin D)
0,13µg 100
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,21alfa-TE 100
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 100
Riboflavin
(riboflavin)
0,18mg 100
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 100
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 400e
Folat
(folate, total)
2,0µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 100
Kalsium
(calcium)
120mg 100
Jern
(iron, total)
0,0mg 20
Natrium
(sodium)
44mg 100
Kalium
(potassium)
210mg 100
Magnesium
(magnesium)
14mg 100
Sink
(zinc)
0,50mg 400e
Selen
(selenium)
0,20µg 400e
Kopper
(copper)
0,010mg 20
Fosfor
(phosphorus)
120mg 400e
Jod
(iodine)
8,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0227
Ice cream (US CFR)
A0789
Frozen dairy dessert (EUROFIR)
B1201
Cow
C0195
Cream
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0178
Aerated
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: